top of page
Přihláška na letní soustředění Stáje u Sepíka

Přihlašuji svého syna/dceru na jezdecké soustředění pořádané Stájí u Sepíka

Termín soustředění - vyberte 1 nebo více
Přihláška se stane závaznou po úhradě zálohy 3.000,- Kč, prosíme, vyberte si způsob platby:

Doplatek je splatný při nástupu na tábor.

Prohlášení zákonného zástupce:

  • ​Prohlašuji, že mé dítě je zdravotně, fyzicky i psychicky způsobilé zúčastnit se jezdeckého soustředění

  • ​Souhlasím s cílem a programem jezdeckého soustředění (práce s koňmi a jízda na koni, organizované hry a soutěže, denní bojovky a noční hry). Souhlasím , aby se mé dítě zúčastňovalo všech činností souvisejících s programem a provozem jezdeckého soustředění (včetně koupání v bazénu a použití trampolíny). Dále souhlasím, aby mé dítě přicházelo do styku se všemi zvířaty, která jsou v areálu Stáje u Sepíka z.s. (zejména koně, prase, osel, koza, psi, kočky, drůbež), pracovalo s koňmi, jezdilo na koních a vodilo je, a to i mimo objekt stáje. Beru na vědomí rizika spojená s prací se zvířaty a s ježděním na koních (např. úrazy spojené s kousnutím, kopnutím, pádem s koně, zavalením, splašením, šlápnutím, klovnutím, trknutím).

  • ​V případě, že se rozhodnu z jakéhokoliv důvodu (a to i zdravotních) zrušit účast mého dítěte na jezdeckém soustředění, beru na vědomí, že nemám nárok na vrácení zálohy ani krácení celkové ceny soustředění v případě přerušení pobytu dítěte v průběhu soustředění.

  • ​​V případě, že by se soustředění z důvodu vyšší moci nekonalo, má účastník nárok na poukaz Stáje u Sepíka na individuální lekce v hodnotě zálohy s platností 1 rok.

  • ​Souhlasím, že v průběhu pobytu bude pořadatel provádět fotografickou dokumentaci průběhu soustředění a vytvořené fotografie zveřejní anonymně pro reportážní, propagační a jiné účely související s činností Stáje u Sepíka z.s..

  • ​Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro interní potřeby Stáje u Sepíka z.s. a pro informační účely v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením (EU) 2016/679 a to v rozsahu uvedeném v níže přiloženém Informovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Děkujeme za váš zájem, potvrzení přihlášky vám přijde na vámi uvedený email. Stáj u Sepíka

Jsme členy:
Česká_jezdecká_federace_black_logo.png
2. Logo MV2.3 pp1.png
Podporuje nás
EqS_new.jpg_edited.png

Střípky ze života stáje

U nás se naučí jezdit každý :-)

Novinky

bottom of page