top of page

PŘIHLÁŠKA - KROUŽEK MLADÝ JEZDEC

logo staje.JPG

Závazně přihlašuji svého syna/svoji dceru na kroužek Mladý jezdec pořádaný Stájí u Sepíka, z.s.

Odesláním této přihlášky:

  • Prohlašuji, že moje dítě je zdravotně, fyzicky i psychicky způsobilé účastnit se kroužku Mladý Jezdec.

  • Souhlasím, aby se moje dítě pohybovalo v areálu Spolku Stáj U Sepíka, z.s. přicházelo do styku se všemi zvířaty, která jsou v areálu (zejména koně, osel, ovce, kozy, psi, kočky, drůbež, prasata, králíci).

  • Souhlasím, aby se mé dítě staralo o koně, pracovalo s nimi, jezdilo na koních a vodilo je, a to i mimo areál Stáje u Sepíka, z.s..

  • Bereme na vědomí, že vstup osob do prostorů, kde se pohybují koně, je možný pouze s výslovným souhlasem vlastníka stáje.

  • Beru na vědomí rizika spojená s prací se zvířaty a s ježděním na nich (např. úrazy spojené s kousnutím, kopnutím, pádem z koně, zavalením, pádem i s koněm, splašením, šlápnutím, klovnutím, trknutím).

  • Beru na vědomí důležitost a nezbytnou potřebu používání bezpečnostních pomůcek - jezdecká přilba, bezpečnostní vesta, vhodné oblečení a jezdecká obuv.

  • Beru na vědomí, že cyklistická přilba není vhodná pro jízdu na koni (je zde jiná mechanika pádu). Beru na vědomí nutnost platného očkování proti tetanu a úrazového pojištění syna/dcery.

  • Prohlašuji, že od Stáje u Sepíka, z.s. nebudu vymáhat náhradu za škody na majetku, zdraví a životě, k nimž dojde v souvislosti se vstupem do areálu, s prací se zvířaty a ježdění na nich. Veškeré uvedené činnosti se zvířaty bude moje dcera/syn provozovat na vlastní nebezpečí. Vstup všech osob do prostoru stáje je na vlastní nebezpečí.

V případě dotazů prosíme volejte 773 581 069 (Lucie Robková) nebo pište na lucie@robkova.net

Přihláška byla přijata, děkujeme.

Jsme členy:
Česká_jezdecká_federace_black_logo.png
2. Logo MV2.3 pp1.png
Podporuje nás
EqS_new.jpg_edited.png

Střípky ze života stáje

U nás se naučí jezdit každý :-)

Novinky

bottom of page